درباره ICF

چند کوچ حرفه ای، در سال ۱۹۹۵، ICF را به عنوان موسسه ای غیرانتفاعی پایه گذاری کردند تا “کوچ” های همکار با پشتیبانی از یکدیگر این حرفه را توسعه دهند. سه سال بعد در حالی که ICF توسط ۷۰ نفر داوطلب متخصص حمایت می شد و علاقمندی به این رشته بسیار افزایش یافته بود، ICF جستجوی خود را برای تهیه تاریخچه کوچینگ حرفه ای آغاز کرد.

تا سال ۲۰۰۰ میزان عضوپذیری در سراسر دنیا به ۱۳۰ عضو در ماه افزایش یافته بود که اکنون این میزان به ۱۴۰ کشور و ۳۳۰۰۰ نفر عضو رسیده است. در حال حاضر بیش از ۲۷۰۰۰ عضو ICF دارای تایید صلاحیت و مدرک تاییدیه کوچ هستند و ۱۳۰ چپتر در ۷۰ کشور دنیا ثبت شده اند. چپتر ایران ICF نیز در ابتدای سال ۲۰۱۹ شروع بکار کرده است.  هدف نهایی ICF ادامه روند افزایش عضویت در این نهاد بوده و میخواهد تا شیوه و حضوری یکپارچه و نفوذی حرفه ای برای کوچ ها ایجاد نماید.

ICF در باره آنچه انجام می دهد می گوید “ما پیشگام در توسعه استانداردهای جهانی برای کوچینگ حرفه ای، صلاحیت ها، اصول اخلاقی و تحقیقات موجود در صنعت هستیم”

ICF کوچینگ را اینگونه تعریف می کند:

“شراکت کوچ با مراجع در یک فرایند خلاقانه و محرک فکر کردن  که باعث حداکثر رساندن قابلیت های شخصی و حرفه ای مراجع می شود”

بیانیه چشم انداز

کوچینگ بخش حیاتی و جدایی ناپذیر از یک جامعه رو به رشد است و هر یک از اعضای فدراسیون بین المللی کوچینگ نماینده کیفیت برتر کوچینگ حرفه ای است.  

ماموریت

فلسفه وجودی فدراسیون بین المللی کوچینگ، ارتقاء و پیشرفت حرفه کوچینگ در سطح دنیا است.

ارزش ها

ما به قابلیت اطمینان، شفافیت، مقبولیت و سازگاری متعهد هستیم و همه بخش های فدراسیون بین المللی کوچینگ در قبال صیانت از ارزش های ذیل پاسخ گو هستند:  

درستی (integrity)

ما برای حرفه کوچینگ و در سازمان خود از استانداردهای بالایی پیروی می کنیم.

تعالی  (excellence)

ما برای ارتقاء کیفیت کوچینگ حرفه ای، شرایط احراز و شایستگی هایی را با استانداردهای متعالی تعیین می کنیم.

همکاری  (collaboration)

ما برای روابط بین افراد و گروه های اجتماعی که در حین مشارکت و تعامل افراد با یکدیگر وجود می آیند ارزش قائل هستیم. 

احترام (respect)

ما نسبت به تکثر و تنوع فرهنگی آگاهی داریم و برای این تکثر و غنای فرهنگی موجود در میان ذینفعان مان در سراسر جهان ارزش قائل هستیم.